Podílové fondy


IAD ONLINE je moderní typ „internet bankingu", umožňující klientům IAD Investments zabezpečený přístup k údajům o jejich investicích prostřednictvím internetu. Při vybraných formách přístupů je možné podávat žádosti o výplatu, nebo převádet prostředky mezi fondy.


Komu je produkt určen

Produkt je určen pro všechny investory podílových fondů, spravovaných společností IAD Investments, kteří mají zájem tímto moderním způsobem sledovat stav svých investic a chtějí získat možnost podávat IAD Investments vybrané žádosti v elektronické podobě.


Výhody produktu

 • Podílník má moderní nástroj na on-line 24-hodinové sledování svých investic.
 • Při aktivaci  zabezpečeného přístupu k údajům PLUS může podílník 24-hodin denně podávat vybrané typy žádostí bez toho, aby bylo nutné navštívit IAD Investments osobně nebo příslušnou žádost ověřovat u notáře.
 • Služba je dostupná ve vícerých jazykových mutacích.
 • Služba pasivního a zabezpečeného přístupu PLUS je poskytována bezplatně.

Službu zabezpečeného přístupu k údajům poskytuje IAD na základě volby investora jako:

 • o pasivní zabezpečený přístup k údajům nebo
 • o zabezpečený přístup kúdajům PLUS


IAD Investments umožňuje investorovi, při využívání služby zabezpečeného přístupu k údajům, využívat následující funkcionality (viz tabulka): 

Forma zabezpečeného přístupu
Prohlížení evidovaných údajů
Žádost o vyplácení podílových listů a přesun mezi fondy
Pasívní přístup k dotknutým investorům
Pasivní x    
PLUS x x  x
 • Prohlížení evidovaných údajů - umožňuje investorovi pasivně prohlížet elektronicky evidované nebo elektronicky uchovávané údaje včetně elektronické konfirmace obchodu.
 • Žádost o vyplacení podílových listů - umožňuje investorovi podávat Žádost o vyplacení podílových listů určeného podílového fondu v elektronické formě, který je v majetku podílníka.
 • Pasivní přístup k dotknutým investorům - umožňuje investorovi pasivní zabezpečený přístup k údajům, týkajících se jiného (dotknutého) investora, který na to investorovi udělil souhlas.

Tiskopisy potřebné ke zřízení online přístupu naleznete v sekci Dokumenty a formuláře. 

 


Pro zřízení IAD ONLINE je potřebné mít nasledující fakta:

Forma zabezpečeného přístupu
Majetek v podílovém fondu
Mobilní telefonní číslo
Bankovní účet
Plná moc od dotknutého investora
Pasivní x      
PLUS x x x x (v případe záujmu)

Vysvětlení pojmů ze sloupců tabulky:

 • Majetek v podílovém fondu - investor má ve svém majetku alespoň jeden podílový list některého z našich podílových fondů.
 • Bankovní účet - investor má jako majitel účtu veden běžný účet v bance se sídlem na území členského státu Evropské unie
 • Plná moc od dotknutého investora - dotknutý investor musí udělit investorovi plnou moc, ze které musí vyplývat oprávnění investora, aby mu IAD Investments poskytovala pouze údaje, případně i formy přístupu, týkající se dotknutého investora.

Tiskopisy potřebné ke zřízení online přístupu naleznete v kapitole Dokumenty a formuláře.

 

 


Váš IAD ONLINE zůstane v bezpečí, jestli budete dodržovat bezpečnostní pravidla

V zájmu bezpečnosti Vašich údajů Vám nedoporučujeme používat systém na veřejných počítačích (např. v internetových kavárnách, školních učebnách a pod). Své bezpečnostní prvky (heslo, šifrovací klíč) nikomu neposkytujte a dopis, na kterém Vám bezpečnostní prvky byly doručeny, pečlivě uchovejte. Své bezpečnostní prvky taktéž nikdy neposílejte formou e-mailu a neklikejte na linky zaslané e-mailem, a to ani v případě, že se odesílatel vydává za společnost IAD Investments. Naše společnost od Vás nebude nikdy vyžadovat jejich zaslání.

IAD Investments doporučuje podílníkům při prvním přihlášení do systému změnit přístupové heslo.

Při používání systému si ověřte, zda máte na spodní liště Vašeho prohlížeče zobrazenu ikonu „zámek". Tato ikona informuje o skutečnosti, že při propojení mezi internetovým serverem naší společnosti a Vaším internetovým prohlížečem se používá bezpečný protokol SSL. Minimální délka šifrovacího klíče většiny internetových prohlížečů je nastavená na 128 bitů, přičemž některé internetové prohlížeče (FireFox a pod.) používají větší délku šifrovacího klíče, např. Advanced Encryption Standard s délkou šifrovacího klíče 256 bitů nebo 1.024 bitový RSA/SHA. Mimo šifrovanou komunikaci mezi Vaším internetovým prohlížečem a našim servrem (protokol SSL) jsou data na servru zašifrována symetrickým šifrovacím algoritmem Rijndael s délkou šifrovacího klíče 256 bitů, což prakticky znemožňuje jejich zneužití.

 

 

vstup_iad_online

Novinky

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna