Podílové fondy


Spočítejte si sami kolik máte spořit

Levá strana kalkulačky Vám vypočítá kolik naspoříte při Vámi zadaných vstupních parametrech. Podle vkladů můžete odhadnout celkové budoucí úspory v souladu se spořícími nástroji, a to pro zamýšlené spořící období a odhad ročního výnosu.

V pravé časti „výplata" si můžete nasimulovat pravidelné výplaty za předpokladu ukončení spoření a zhodnocení vložených finančních prostředků zadaným výnosem ve spořící části kalkulačky.

Nastavte hodnoty do připravených editačních polí u jednotlivých položek nebo označte hodnotu myší přímo na číselné ose. Pro posun celé číselné osy je potřebné kliknout na oranžové body, umístěné na obou koncích osy.


Upozornění: Výpočty nezahrnují v sobě žádné prodejní a jiné poplatky. Taktéž to není simulace výsledků žádného produktu z produktové nabídky IAD Investments. Výsledky zpracované investiční kalkulačkou mají pouze ilustrativně - informační charakter. O přesných podminkách investování se informujte u svého finančního poradce, nebo v naší společnosti.
Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat, a není zaručena plná návratnost původně investované částky.

Kalkulačka  bola připravena ve spolupráci s investiční společností KD Skladi zo Slovinska.

vstup_iad_online

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna

Novinky