Podílové fondy

Podílové fondy - seřazeny abecedně Stav hodnoty k Hodnota podílu Změna v % 1M**
CE Bond, o.p.f. 30.7.2019 0,03687700 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 30.7.2019 0,04356700 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 30.7.2019 0,03662700 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 6.11.2017 0,02315900 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 30.7.2019 0,02417200 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 30.7.2019 0,03018500 € 0,36 rast
Prvý realitný fond, o.p.f. 30.7.2019 0,07089200 € 6,15 rast

 

Přehled časových period, kdy stanovujeme ceny podílovych listů (kurzy) našich fondů:
KD Prosperita každý den
KD RUSSIA každý den
Prvý realitný fond měsíčně
Aktualizace na stránkách probíhá každý den, po 18:00 hod.

Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručená návratnost původní investované sumy. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondu v českém jazyce se můžete seznámit v sídle společnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., na prodejních místech, anebo na www.iad.sk/cz. V souladu se schváleným statutem podílového fondu může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi uvedenými v příloze statutu fondu překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. Investiční společnost je povinna odkoupit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek v podílovém fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., je podle podmínek zvláštního zákona investovan zejména do nemovitostí včetně příslušenství za účelem jejich správy a prodeje, do účastí v nemovitostních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z jejichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí.

A A A