Podílové fondy

Garantovaný výnos programu ZFProfit platný od 29. července 2011

minimálně 2,8% p.a.

 


Spoření je aktuální více než kdykoliv předtím. 

Začněte vydělávat na pravidelném investování při vkladu již od 500 Kč měsíčně!
 

 • Investujte pravidelně s nižšími vklady než je jednorázové investování
 • Využívejte efekty pravidelného investování
  Pravidelné investování snižuje riziko špatného načasování nákupu cenných papírů a tedy i podílových listů. Umožňuje nakupovat podílové listy levně  v dobách poklesů jejich cen. Současně přináší výnosy v dobách jejich růstu.
 • Využívejte daňové výhody
  Jelikož je program ZFProfit postaven na investování do podílového fondu, nese s sebou daňovou výhodu. Výnosy z investování do podílových fondů jsou pro fyzické osoby osvobozeny od daně z příjmu s délkou investice nad 3 roky.
 • Zabezpečte si tvorbu finanční rezervy

 


 

 

Program ZFProfit je program pravidelného investování s Prvním realitním fondem
 

 • profitujte s Prvním realitním fondem
 • od 500 Kč měsíčně
 • investice, na kterou vidíte a která vykazuje stabilní výnosy
 • profitujte z garantovaného výnosu minimálně 2,8% p.a. !
 • program pravidelného investování na období 6 - ti let (časově srovnatelné se stavebním spořením)

 

Profitujte

 • S programem ZFProfit může profitovat každý bez ohledu na věk nebo výšku příjmu.
 • Je vhodný pro všechny, kteří chtějí investovat již od malých částek.
 • Program je vhodný pro každého, kdo hledá vhodnou alternativu stavebního spoření.

Graf: Vývoj zhodnocení čistých vkladů za 6 let při měsíčním vkladu 500 Kč
 
zfprofit_2013
 

Doplňující informace: 
* IAD Investments vyhlašuje garantovaný výnos v programu ZFProfit dopředu. Jeho aktuální výše 2,8% p.a. je platná od 29. 7. 2011.
Graf zpracovala IAD Investments. Má ilustrativní charakter.

 

 


Jednoduché rozhodnutí - jednoduché investování!

1. Každý se může stát investorem a zajistit si svoje budoucí finance. Bez ohledu zda - li jste fyzickou nebo právnickou osobou.

2. Proštudujte si Obchodní podmínky investičního programu ZFProfit. Najdete je na našich stránkách - Žádosti a dokumenty. Taky si přečtete Všeobecné obchodní podmínky správcovské společnosti a Cenník správcovské společnosti.

3. Vyplňte tiskopis Smlouva o investičním programu a smlouva o uschově. Najdete ji u finančních poradců ZFP akademie nebo v naší společnosti. Vzor je k dispozici i na našich stránkách - Žádosti a dokumenty.

4. Nezapomeňte si hned nastavit trvalý příkaz. Předejdete tím opomenutí zaslat pravidelný vklad.

 

Identifikace trvalého příkazu
Název a kód banky ČSOB, a.s. / 0300
Číslo účtu 266055973
Variabilní symbol Vaše rodné číslo nebo IČ
Specifický symbol 20117
Den platby doporučujeme nejpozději 20. den každého kalendářního měsíce

 

Základní parametry investičního programu ZFProfit
Garance min. výnosu za rok 2,80 %*
Podkladové aktivum První realitní fond (oficiálny názov Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Invetsments správ. spol., a.s.)
Délka investování v letech 6
Minimální měsíční vklad 500 Kč
Maximální měsíční vklad 125 000 Kč
Perioda spoření měsíčně


IAD ON-LINE prístup

Budete mít možnost sledovat online stav svého programu ZFProfit. Po podpisu smlouvy Vám zašleme přístupové kódy do IAD ON-LINE (variantu pasivního zabezpečeného přístupu), nemáte-li jej ještě.


Výpisy k Vašemu programu ZFProfit

Po prvním příspěvku Vám zašleme potvrzení o uzavření smlouvy a o doručení prvního příspěvku. Výroční výpis za všechny příspěvky, které byly zaslány během daného roku, zašleme nejpozději do dvou měsíců po ukončení takového roku.

* Aktuální výše garantovaného výnosu se může v průběhu času měnit. Je vyhlašována představenstvem společnosti IAD Investments. 

 

 


Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručená návratnost původní investované sumy. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondu v českém jazyce se můžete seznámit v sídle společnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., na prodejních místech, anebo na www.iad.sk/cz. V souladu se schváleným statutem podílového fondu může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi uvedenými v příloze statutu fondu překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. Investiční společnost je povinna odkoupit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek v podílovém fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., je podle podmínek zvláštního zákona investovan zejména do nemovitostí včetně příslušenství za účelem jejich správy a prodeje, do účastí v nemovitostních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z jejichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí.

vstup_iad_online

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna

Novinky