Podílové fondy


Informační povinnosti IAD Investments dle zákonu o kolektivním investování

Výroční zpráva a pololetní zpráva 
Statut, prospekt a sdělení klíčových informací 
Denní hodnoty vlastního kapitálu na podílový list 
Přehled prodávaných a zpětně odkoupených podílových listů za jeden měsíc ( Prvý realitný fond)

2014

2013

2011

2012

2010

2009

Struktura majetku fondu (Prvý realitný fond) 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 

Zajímate-li se o další údaje zpracované v AKAT ČR
Počet fondů, podíl fondů a celkový majetek
Objem majetku ve fondech v ČR
Objemy čistých prodejů OPF členů Asociace
Objemy obhospodařovaných aktiv - objem majetku svěřený správcům aktiv

 

 

vstup_iad_online

Novinky

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna