Podílové fondy

Datum založení fondu:

Denní údaje:

Hodnota podílového listu
Vlastní jmění

Graf vývoje hodnoty podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu.
V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR,

Od začátku roku 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulativně / p.a. 5 let kumulativně / p.a. Od založení / p.a.

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Obhospodařovatel fondu
Místo registrace fondu
Investiční zaměření
Denominačná mena
Referenční měna
Bankovní spojení
Bankovní účet fondu
Datum vzniku fondu
Minimální počáteční investice
Minimální následující investice
Vstupní poplatek
Výstupní poplatek
Obhospodařovatelský poplatek
Depozitářský poplatek
Dôležité dokumenty

A A A