Podílové fondy

CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum založení fondu: 30.3.2004

Denní údaje: 30.07.2019

Hodnota podílového listu 0,03687700 EUR
Vlastní jmění 9 918 435,55 EUR

Graf vývoje hodnoty podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu.
V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začátku roku 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulativně / p.a. 5 let kumulativně / p.a. Od založení / p.a.
2,14% 0,18% 1,19% 1,98% 1,72% 2,29%
0,87%
4,92%
0,78%
11,10%
0,69%

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

CE Bond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Obhospodařovatel fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu Slovenská republika
Investiční zaměření dluhopisový podílový fond
Denominačná mena EUR
Referenční měna
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Bankovní účet fondu 166839543/0300
Datum vzniku fondu 30.3.2004
Minimální počáteční investice 20 EUR
Minimální následující investice 20 EUR
Vstupní poplatek do 16 596,93* EUR: 0,50 %
nad 16 596,93* EUR: individuálne
⃰ celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek 0,0 %
Obhospodařovatelský poplatek 1,90 % p. a.
Depozitářský poplatek 0,276 % p. a. včetně DPH
Dôležité dokumenty

Komu je fond určen:

Fond je vhodný pro zkušenější investory, kteří mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v horizontu minimálně tří let a profitovat z potenciálu rozvíjejících se zemí především střední Evropy a v menší míře zemí jižní a jihovýchodní Evropy.

Investiční strategie:

Fond investuje finanční prostředky do nástrojů peněžního a dluhopisového trhu, především státních dluhopisů zemí střední Evropy (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko), které jsou denominovány v měnách EUR, CZK, PLN, HUF.

Cílem fondu je dosáhnout vyšší výnosy než z investic do domácích státních dluhopisů v horizontu tří až pěti let. Investice do fondu umožňuje klientovi využít výhodu vyšších úrokových sazeb v zahraničí ve srovnání s euro zónou a zároveň profitovat z očekávaného dlouhodobého posilování kurzů měn nových členských zemí vůči euro.

Vývoj hodnoty majetku ovlivňují hlavně

  • Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
  • Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěruschopnosti emitenta.
  • Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
  • Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje.
  • Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn.
  • Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových sazeb.
  • Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.
A A A