Podílové fondy

Global Index, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum založení fondu: 12.2.2001

Denní údaje: 30.07.2019

Hodnota podílového listu 0,03662700 EUR
Vlastní jmění 112 468 746,62 EUR

Graf vývoje hodnoty podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu.
V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začátku roku 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulativně / p.a. 5 let kumulativně / p.a. Od založení / p.a.
19,42% 3,48% 1,82% 12,75% 6,71% 22,74%
6,56%
34,08%
5,67%
10,34%
0,53%

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Global Index, o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Obhospodařovatel fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu Slovenská republika
Investiční zaměření akciový fond
Denominačná mena EUR
Referenční měna
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Bankovní účet fondu pro investici v Kč: 166833053/0300
pro investici v USD: 07135030/0300
pro investici v EUR: 07135280/0300
Datum vzniku fondu 12.2.2001
Minimální počáteční investice 20 EUR
Minimální následující investice 20 EUR
Vstupní poplatek do 16 596,93 EUR*: 3,90 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek 0,0 %
Obhospodařovatelský poplatek 3,20 % p. a.
Depozitářský poplatek 0,336 % p. a. včetně DPH
Dôležité dokumenty

Komu je fond určen:

Podílový fond je určen pro zkušenější, dynamické investory, očekávajících vyšší zhodnocení a zároveň akceptujících zvýšenou krátkodobou volatilitu, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na dobu nejméně pěti let.

Investiční strategie:

Fond investuje finanční prostředky do akciových investic prostřednictvím indexových fondů obchodovaných na burze (tzv. ETF), zahrnující hlavní akciové indexy vyspělých trhů po celém světě. Pouze malou část majetku fondu tvoří prostředky na účtech a vkladech v bankách.

Cílem fondu je zajistit dlouhodobé zhodnocení investic v horizontu nejméně pěti let sestávající zejména z kapitálového zhodnocení akciových investic.

Vývoj hodnoty majetku ovlivňují hlavně:

  • Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
  • Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěruschopnosti emitenta.
  • Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
  • Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje.
  • Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn.
  • Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových sazeb.
  • Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
  • Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.
A A A