Podílové fondy

Optimal Balanced o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Datum založení fondu: 10.4.2006

Denní údaje: 30.07.2019

Hodnota podílového listu 0,03018500 EUR
Vlastní jmění 16 756 935,75 EUR

Graf vývoje hodnoty podílového fondu v EUR

Pohybem kurzoru po křivce, se zobrazí hodnota výkonnosti k příslušnému datu.
V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Pro zobrazení výkonnosti fondu ve větším detailu, vyberte prosím pomocí kurzoru oblast dat na grafu nebo zadejte přesné období v tabulce pod grafem.

V případě období nad 1 rok, je výkonnost fondu je v grafu zobrazena kumulativně.

Výkonnosti fondu v EUR, 30.07.2019

Od začátku roku 1M 3M 6M 1 rok 3 roky kumulativně / p.a. 5 let kumulativně / p.a. Od založení / p.a.
7,50% 0,36% 1,48% 2,34% 1,13% 11,50%
3,56%
4,63%
0,53%
-9,06%
-0,71%

Historické údaje ke stažení (formát .csv)

Optimal Balanced o. p. f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Obhospodařovatel fondu IAD Investments, správ. spol., a.s.
Místo registrace fondu Slovenská republika
Investiční zaměření smíšený fond
Denominačná mena EUR
Referenční měna
Bankovní spojení ČSOB, a.s.
Bankovní účet fondu 166935383/0300
Datum vzniku fondu 10.4.2006
Minimální počáteční investice 20 EUR
Minimální následující investice 20 EUR
Vstupní poplatek do 16 596,93 EUR*: 2,30 %
nad 16 596,93 EUR*: individuálne
⃰ celková kumulativní investice do podílových fondů
Výstupní poplatek 0,0 %
Obhospodařovatelský poplatek 2,50 % p. a.
Depozitářský poplatek 0,336 % p. a. včetně DPH
Dôležité dokumenty

Komu je fond určen:

Podílový fond je určen pro zkušenější investory, kteří mají zájem v horizontu tří až sedmi let dosáhnout maximální zhodnocení prostřednictvím kombinace dluhopisových a akciových investic.

Investiční strategie:

Fond uplatňuje kombinovanou strategii investic jak do akciových nástrojů, tak i do nástrojů peněžního a dluhopisového trhu. Akciové investice jsou prováděné prostřednictvím indexových fondů obchodovaných na burze (tzv. ETF), zahrnující akciové trhy Polska, Česka, Maďarska, Turecka a Ruska. Akciové investice tvoří minimálně 34% hodnoty majetku podílového fondu. Dluhopisové investice tvoří především státní dluhopisy Slovenska, Česka, Polska a Maďarska, které jsou denominovány v lokálních měnách.

Cílem fondu je dosáhnout dlouhodobé zhodnocení majetku v horizontu 3 až 7 let. Akciové investice by měly těžit z očekávaného rychlejšího růstu rozvíjejících se ekonomik v uvedeném regionu oproti vyspělým zemím. Dluhopisové investice umožňují využít výhodu vyšších úrokových sazeb v porovnání s euro zónou a zároveň profitovat z očekávaného dlouhodobého posilování kurzů měn nových členských zemí EU vůči euru.

Vývoj hodnoty majetku ovlivňují hlavně:

  • Obecné tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změn obecné úrovně tržních cen nebo úrokových sazeb.
  • Tržní riziko znamená riziko ztráty pro podílový fond vyplývající ze změny tržní hodnoty pozic v majetku v podílovém fondu způsobené změnami v proměnlivých tržních faktorech, jako jsou úrokové sazby, devizové kurzy, ceny akcií nebo zhoršení úvěruschopnosti emitenta.
  • Ekonomický růst hospodářství v zemích, do kterých budou směřovat investice podílového fondu. Tento typ rizika má průměrný vliv na hodnotu podílu.
  • Specifické tržní riziko, které znamená riziko ztráty vyplývající ze změny ceny jen některého emitenta daného finančního nástroje.
  • Měnové riziko vyplývající ze změn směnných kurzů měn.
  • Úrokové riziko vyplývající ze změn úrokových sazeb.
  • Akciové riziko vyplývající ze změn cen majetkových cenných papírů.
  • Riziko události v důsledku nepředvídatelných okolností, které způsobí pokles tržní hodnoty finančního nástroje náhlým nebo neočekávaným způsobem.
A A A