Podílové fondy

Období Pololetní zprávy Roční zprávy o hospodáření
2016    
  CE Bond, o.p.f.  
  Český konzervativní, o.p.f.  
  Global Index, o.p.f.  
  KD Prosperita, o.p.f.  
  KD RUSSIA, o.p.f.  
  Optimal Balanced, o.p.f.  
  Prvý realitný fond, o.p.f.  
2015    
  CE Bond, o.p.f. CE Bond, o.p.f.
  Český konzervativní, o.p.f. Český konzervativní, o.p.f.
  Global Index, o.p.f. Global Index, o.p.f.
  KD Prosperita, o.p.f. KD Prosperita, o.p.f.
  KD RUSSIA, o.p.f. KD RUSSIA, o.p.f.
  Optimal Balanced, o.p.f. Optimal Balanced, o.p.f.
  Prvý realitný fond, o.p.f. Prvý realitný fond, o.p.f.
2014    
    CE Bond o.p.f.
    Optimal Balanced o.p.f.
    Global Index o.p.f.
    Český konzervativní o.p.f.
  Prvý realitný fond, o.p.f. Prvý realitný fond, o.p.f.
  KD Prosperita, o.p.f. KD Prosperita, o.p.f.
  KD RUSSIA, o.p.f. KD RUSSIA, o.p.f. 
2013    
  Prvý realitný fond, o.p.f. Prvý realitný fond, o.p.f.
  KD Prosperita, o.p.f. KD Prosperita, o.p.f.
  KD RUSSIA, o.p.f. KD RUSSIA, o.p.f.
2012    
  Pololetní zpráva o hospodáření fondu IAD Investments Prvý realitný fond, o.p.f.í
    KD Prosperita, o.p.f.
    KD RUSSIA, o.p.f.
2011    
  Pololetní zpráva o hospodáření fondu IAD Investments Prvý realitný fond, o.p.f.
    KD Prosperita, o.p.f.
    KD RUSSIA, o.p.f.
2010    
  Pololetní zpráva o hospodáření fondu IAD Investments Prvý realitný fond, o.p.f.
    KD Prosperita, o.p.f.
    KD RUSSIA, o.p.f.
2009    
  Pololetní zpráva o hospodáření fondu IAD Investments Prvý realitný fond, o.p.f.
    KD Prosperita, o.p.f.
    KD RUSSIA, o.p.f.

Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručená návratnost původní investované sumy. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondu v českém jazyce se můžete seznámit v sídle společnosti IAD Investments, správ. spol., a. s., na prodejních místech, anebo na www.iad.sk/cz. V souladu se schváleným statutem podílového fondu může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi uvedenými v příloze statutu fondu překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. Investiční společnost je povinna odkoupit podílový list podílového fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s. bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek v podílovém fondu Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a. s., je podle podmínek zvláštního zákona investovan zejména do nemovitostí včetně příslušenství za účelem jejich správy a prodeje, do účastí v nemovitostních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z jejichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí.

A A A