Společnost

IAD Investments je nejstarší investiční společností založená na Slovensku.


ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Názov spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s.
Sídlo společnosti Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovensko
Působnost v zahraničí Česká republika
Slovinská republika
Vznik společnosti                                            1991
Výpis z obchodního registru Detail
Licence udelená Úradom pre finančný trh Detail
Celková aktiva pod správou 650 mil. EUR
Vedení společnosti Detail
Počet zaměstnanců 34
Počet podílových fondů distribuovaných v ČR 8 fondů
Individuální správa aktiv Jenom v SR
Členství v zájmových organizacích Slovenská asociácia správcovských spoločností
Asociace pro kapitálový trh ČR

 

HISTÓRIA SPOLEČNOSTI
 2014
 • IAD převzala zprávu šesti podílových fondů a spořících programů od Alico Funds Central Europe.

 • Do portfolia Prvého realitného fondu přibyla druhá zahraniční nemovitost - administrativní budova River Garden I v Praze.

 • Jako v předchozích letech i letos získala IAD Investments několik ocenění svých fondů v různých finančních soutěžích.

 2013
 • V říjnu obhájili první pozice podílové fondy v anketě Zlatá minca 2013 (SR). Zlato získali Prvý realitný fond a Zaistený - IAD depozitné konto a stříbro získal dluhopisový podílový fond 1. PF Slnko. 
 • V říjnu vstoupil Prvý realitný fond na český realitní trh. Do svého portfolia získal první zahraniční nemovitost - logistický park v Ostravě v České republice. 
 • V květnu získal povolení NBS první speciální fond kvalifikovaných investorů: IAD Energy Fund, opf, IAD Investments, správ. spol., a.s.
2012
 • V říjnu získané tři prestižní ocenění v soutěži Zlatá minca 2012 (SR). Dvě zlaté mince vybojovali Prvý realitný fond v kategorii Realitní fondy a Zaistený - IAD depozitné konto v kategorii Peněžní fondy a fondy krátkodobých investic. Stříbrnou minci získal Bond Dynamic v kategorii Dluhopisové fondy.
 • V září uvedená novinka, podílový fond CREO, první svého druhu na českém a slovenském trhu.
 • V únoru získané druhé místo v soutěži TOP Fond Slovakia 2012 v kategorii Fond s nejlepším poměrem výkonnosti a rizik, Ostatní fondy pro IAD - Protected Equity 1 a nejprodávanejí dluhopisový fond Bond Dynamic.
 • Na základě údajů týdeníku TREND, publikovaných v červnu 2012, obsazena druhá pozice v kategorii domácích správcovských společností za čistý prodej.
2011
 • Oslávili jsme 20-té výročí vzniku společnosti.
 • V létě sme uvedli na trh spočící programy ve formně pravidelného investování: na Slovensku PROFIT a TOP LIFE a v Čechách ZFProfit.
 • Na sklonku roku proběhla akvizice podílových fondů společnosti ALLIANZ Asset Management. Naši nabídku podílových fondů na Slovensku jsme tímto krokem doplnili o fondy: Bond Dynamic, o.p.f., Fond krátkodobých investícií, o.p.f., Growth Opportunities, o.p.f., Protected Equity 1, o.p.f., Protected Equity 2,  o.p.f.

2010

 • Česká republika - Prvý realitný fond zahájil aktivní prodej.
 • IAD - online účet rozšířil svou funkcionalitu o jedinečný aktivní home banking ve formě zadávání žádostí o výplatu a zadávání trvalých příkazů.
2009
 • Společnost kupuje společnost KD Investments.
 • Rozšiřuje nabídku o dva nové fondy - KD Prosperita, o.p.f. a KD RUSSIA, o.p.f.
2008
 • V prosinci se podílový fond Sprint, o.p.f. sloučil do fondu Kapital, o.p.f.
 • V červenci společnost změnila název na IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • V únoru se podílový fond Európa, o.p.f. sloučil do fondu 1. PF Slnko, o.p.f. z důvodu identické investiční strategie fondů.
2007       
 • Společnost spravuje nový fond - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
 • Začátkem druhého půlroku společnost rozšířila svoji prodejní síť o pobočky OTP Banky Slovensko, a.s., prostřednictvím kterých mohou klienti investovat do podílových fondů Sprint, o.p.f., Európa, o.p.f. a Prvý realitný fond, š.p.f.
 • V průběhu léta došlo k zániku společnosti OTP Asset Management, a.s., sloučením se společností Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.
 • Společnost převzala správu podílových fondů Sprint, o.p.f. a Európa, o.p.f. od původního správce OTP Asset Management, a.s.
 • V únoru analytická společnost Symsite Research opět vyhodnotila fondy IaD a z hlediska historické výkonnosti je nadále ponechala na popředních pozících.
2006
 • Na konci roku společnost získala licenci na správu Prvého realitného fondu, š.p.f., historicky prvního slovenského fondu, zameřeného na investice do realit.
2005 
 • Úrad pre finančný trh rozšířil licenci společnosti o povolení na řízení portfolia klientů, poradenskou činnost, úschovu a správu podílových listů.
 • V souvislosti se sloučením společnosti Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. s ING, d.s.s., a.s. k 31.12.2005 sa IaD stala akcionářem sloučené společnosti ING, d.s.s., a.s.
2004
 • V prosinci se společnost přestěhovala do nových prostorů na ulici Malý trh 2/Av Bratislavě.
 • V srpnu společnost, jako jediná ze správcovských společností působících na slovenském trhu, založila společně s ostatními akcionáři „dôchodkovú správcovskú společnost" Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s.
 • V květnu analytická společnost Symsite Research vyhodnotila IaD v rámci působení správcovských společností na slovenském trhu na najvyšších pozících v jednotlivých vyhodnocovaných kategoriích.
2002
 • Na základě nové strategie byl změněn původní název AGROINVEST, správ. spol., a.s. na nový název Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.
2001
 • Finanční holding Pro Partners odkoupil od Poľnobanky, a.s., 100% podíl správcovské společnosti AGROINVEST.
2000 
 • Transformace společnosti.
 • Fond 1.PF Slnko se změnil z uzavřeného na otevřený podílový fond.
1993
 • Vznik podílového fondu, 1. PF Slnko, který společnost spravuje dodnes.
1991
 • Poľnobanka, a.s., založila správcovskou společnost s původním názvem AGROINVEST investičná a. s.

 

 

vstup_iad_online

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna

Novinky