Společnost

Důležitá oznámeníAkce s Prvým realitným fondom: Získejte 7% za 777 dní

15. 12. 2016

IAD Investments vyhlašuje akci s Prvým realitným fondom: Získejte 7% za 777 dní.

PODMÍNKY AKCE:

Pokud investujete v období od 15.12.2016 do 28.2.2017 do Prvého realitného fondu, o.p.f. pod specifickým symbolem 7777 na 777 dní, získáte z čisté investice minimální výnos 7%.

Základní informace:

Trvání akce:

od 15.12.2016 do 28.2.2017

 

Číslo bankovního účtu:

266055973/0300 v měně CZK
07277281/0300 v měně EUR

Variabilní symbol:

rodné číslo/IČO

Specifický symbol:

7777

Vstupní poplatek:

3 %

Výstupný poplatek:

0 %


VEŘEJNÝ PŘÍSLIB            
LETÁK AKCE

Upozornění: Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondu v českém jazyce se můžete seznámit v sídle společnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., na prodejních místech, anebo na www.iad.sk/cz. Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručená návratnost původní investované sumy. V souladu se schváleným statutem podílového fondu může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi uvedenými v příloze statutu fondu překročit 35% hodnoty majetku ve fondu.Investiční společnost je povinná vyplatit podílový list podílového fondu bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek v podílovém fondu je podle podmínek zvláštního zákona investovaný  zejména do nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje, do účastí v nemovitostních společnostech a do likvidních finančních aktiv, ze kterých z ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostním.

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna