Společnost

Důležitá oznámeníAktualizace dokumentů

17. 02. 2017

Vážení klienti,

oznamujeme vám, že ode dne 17.2.2017 vstoupili v platnost klíčové informace pro investory všech podílových fondů IAD Investments, které se měnily z důvodu pravidelné roční aktualizace informací v tomto dokumentu (zejména údaje o výkonnosti, průběžné poplatky a jiné potřebné aktualizace) a z důvodu harmonizace s novými legislativními požadavky. Ode dne 17.2.2017 vstoupily v platnost i prodejní prospekty podílových fondů Optimal Balanced, CE Bond, které se měnily z důvodu aktualizace investičního horizontu. Aktuální dokumenty najdete v sekci Žádosti a dokumenty. 

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna