Společnost

Důležitá oznámeníAktualizace dokumentů

31. 01. 2017

Vážení klienti,

oznamujeme Vám, že od dne 31.1.2017 vstoupily v platnost prodejní prospekty všech podílových fondů IAD Investments, které se měnily zejména z důvodu aktualizace ukazatele výkonnosti a čisté hodnoty majetku k 31.12.2016 a sladění s novými legislativními požadavky. Od dne 31.1.2017 v platnost vstoupil i dokument Klíčové informace pro investory podílového fondu První realitní fond, který se měnil z důvodu sladění s legislativními požadavky. Aktuální dokumenty najdete v sekci Dokumenty a formuláře.

Aktuální kurzy

Podílové fondy Hodnota podílu Změna v % 1M*
CE Bond, o.p.f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Přehled všech fondů

1M * - jednoměsíční změna