KD Prosperita


Základné piliere, na ktorých staviame naše vzťahy


Individuálna správa aktív nemusí byť dostupná len úzkej skupine klientov.

U väčšiny slovenských finančných inštitúcií stále prevažuje, že individuálna správa aktív je pre vybranú skupinu obyvateľov. My umožňujeme privátnu a individuálnu správu finančných prostriedkov v nižších objemoch. Naša dolná hranica vkladu pre správu finančných prostriedkov začína už na 30 000 EUR.


Individuálnu správu aktív vnímame ako najvyššiu formu starostlivosti o Váš majetok.

Predstavuje pre nás systematickú a komplexnú správu Vašich finančných prostriedkov, prostredníctvom investičnej služby - riadenie portfólia. Finančné riešenia sú pripravované na základe dôkladného poznania Vašich potrieb, preferencií, očakávaní, odvíjajú sa od Vašej jedinečnosti a v neposlednom rade od Vášho vzťahu k riziku. Cieľom našej individuálnej správy aktív je efektívne zhodnotenie a dlhodobé zveľaďovanie majetku.

Tvorba individuálnych portfólií je nepretržitý vývojový proces. Vyhľadávame vhodné investičné príležitosti a konštruujeme finančné produkty vyhovujúce Vašim požiadavkám a predstavám.
Charakteristiky investičných stratégií našej ponuky predstavujeme v tejto kapitole INVESTIČNÉ STRATÉGIE.


Rešpektujeme Vaše právo na súkromie a diskrétnosť.

Hľadáme optimálny spôsob komunikácie s Vami tak, aby sme spolu vytvorili vzťah založený predovšetkým na dôvere a otvorenosti. Bezpečnosť Vášho majetku je zvýraznená etickým prístupom celého tímu, vysokou mierou osobnej integrity a odhodlaním rešpektovať a uprednostňovať Vaše záujmy.


Bez prístupu k informáciám a bezprostredného sledovania Vášho portfólia nie je naša služba kompletná.

Spracovávame pre Vás individuálne správy obsahujúce stav Vášho portfólia, jeho zhodnotenie doplnené o komentáre k vývoji. K tomuto všetkému sa môžete dostať prostredníctvom IAD ONLINE.

IAD ONLINE

Daily prices

Fund name NAV per Share 1M performance %
KD Prosperita - CEE balanced 0.023159 € -0.84 pokles
KD Russia - equity fund (Russia) 0.024172 € 1.61 rast
Overview of all funds

1M * - one-month change

News