Naša spoločnosť

Sme hrdí na svoju prácu a výsledky. Sú pre nás výzvou do budúcnosti.


IAD Investments, správ. spol., a. s., je najstaršou slovenskou správcovskou spoločnosťou. Vznikla v roku 1991 a pôsobí v krajinách strednej Európy (SR, ČR, Slovinsko). V rámci svojho európskeho pôsobenia IAD Investments spravuje aktíva v celkovej hodnote takmer 350 mil. eur.

Spoločnosť vybudovala portfólio silných produktov, svojim klientom ponúka:

  • správu investícií v podielových fondoch
  • sporiace programy
  • privátne bankovníctvo

Klientmi spoločnosti sú investori z mnohých krajín celej Európy. Predaj finančných produktov sa uskutočňuje prostredníctvom siete finančných sprostredkovateľov a spoluprácou s významnými medzinárodnými finančnými inštitúciami ako sú MetLife, Aegon, Allianz, Wüstenrot, Generali či Adriatic Slovenica.

Od roku 2007 spoločnosť uskutočnila tri významné akvizície správcovských spoločností - OTP Asset Management (2007), KD Investments (2009), Allianz Asset Management (2011) a prevod správy podielových fondov Alico Funds Central Europe (2014).

IAD Investments je členom SASS (Slovenskej asociácie správcovských spoločností) a AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR).

Vysoká kvalita a profesionalita spravovania fondov IAD Investments bola doteraz ocenená udelením 18 významných cien v súťažiach finančných produktov Zlatá minca, Fincentrum & Forbes a Top fond Slovakia.

 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Novinky