Naša spoločnosť


IAD Investments je najstaršia správcovská spoločnosť na Slovensku.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Názov IAD Investments, správ. spol., a. s.
Sídlo Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, Slovenská republika
Pôsobnosť v zahraničí Česká republika
Slovinská republika
Vznik                                                                       1991             
Výpis z obchodného registra       Detail
Licencia udelená Úradom pre finančný trh Detail
Celkové aktíva pod správou 650 mil. EUR
Vedenie Detail
Počet zamestnancov 34
Počet podielových fondov distribuovaných
v SR
14 štandardných podielových fondov
2 špeciálne fondy nehnuteľností
1 špeciálny fond kvalifikovaných investorov
Členstvo v záujmových združeniach Slovenská asociácia správcovských spoločností
Asociace pro kapitálový trh ČR

 

 HISTÓRIA
2014
 • IAD prevzala správu šiestich podielových fondov a sporiacich programov od Alico Funds Central Europe.
 • Do portfólia Prvého realitného fondu pribudla druhá zahraničná nehnuteľnosť – administratívna budova River Garden I v Prahe.
 • Ako v predchádzajúce roky aj tomto roku získala IAD Investments viacero významných ocenení svojich fondov v rôznych finančných súťažiach.
2013
 • V októbri obhájili prvé pozície podielové fondy v ankete Zlatá minca 2013. Zlato získali Prvý realitný fond a Zaistený - IAD depozitné konto a striebro získal dlhopisový podielový fond 1. PF Slnko.
 • V otóbri vstúpil Prvý realitný fond na zahraničný realitný trh. Do svojho portfólia získal prvú zahraničnú nehnuteľnosť - logistický park v Ostrave v Českej republike.
 • máji získal povolenie NBS prvý špeciálny fond kvalifikovaných investorov: IAD Energy Fund, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
2012
 • decembri Fond krátkodobých investícií (FKI) zlúčený do fondu s podobnou investičnou stratégiou a zameraním Zaistený-IAD depozitné konto (ZDK).
 • októbri získané tri prestížne ocenenia v súťaži Zlatá minca 2012. Dve zlaté mince vybojovali Prvý realitný fond v kategórii Realitné fondy a IAD depozitné konto v kategórii Peňažné fondy a fondy krátkodobých investícií. Striebornú mincu získal Bond Dynamic v kategórii Dlhopisové fondy.
 • V septembri uvedená novinka, podielový fond CREO, prvý svojho druhu na slovenskom a českom trhu.
 • Vo februári získané druhé miesto v súťaži TOP Fond Slovakia 2012 v kategórii Fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika, Ostatné fondy pre IAD – Protected Equity 1 a Najpredávanejší podielový fond v kategórií dlhopisové fondy pre Bond Dynamic.
 • Na základe údajov týždenníka TREND, publikovaných v júni 2012, obsadená druhá pozícia v kategórii domácich správcovských spoločností za čistý predaj.

2011

 • Oslava 20-teho výročia založenia spoločnosti.
 • V lete uvedené na trh sporiace programy: na Slovensku PROFIT a TOP LIFE a v Čechách ZFProfit.
 • V decembri zrealizovaná akvizícia fondov ALLIANZ Asset Management. Ponuka týmto doplnená o fondy akvizovanej spoločnosti: Bond Dynamic, o.p.f., Fond krátkodobých investícií, o.p.f., Growth Opportunities, o.p.f., Protected Equity 1, o.p.f., Protected Equity 2,  o.p.f.

2010

 • Začiatok aktívnej ponuky Prvého realitného fondu v Českej republike.
 • IAD - online účet rozšíril funkcionalitu o jedinečný aktívny home banking v podobe zadávania trvalých príkazov a žiadostí o výplatu. Platné pre všetky fondy.
2009
 • Akvizícia slovinskej spoločnosti KD Investments.
 • Rozšírenie ponuky o dva nové fondy - KD Prosperita, KD RUSSIA.
2008   
 • V decembri sa podielový fond Sprint, o.p.f. zlúčil do fondu Kapital, o.p.f.
 • V júli zmena názvu na IAD Investments, správ. spol., a.s.
 • Vo februári sa podielový fond Európa, o.p.f. zlúčil do fondu 1. PF Slnko, o.p.f. z dôvodu identickej investičnej stratégie.
2007
 • Správa nového fondu Zaistený - IAD Depozitné konto, o.p.f.
 • Začiatkom druhého polroka rozšírenie predajnej siete o pobočky OTP Banka Slovensko, a.s.
 • V priebehu leta došlo k zániku OTP Asset Management, a.s. zlúčením so spoločnosťou Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.
 • Prevzatie správy podielových fondov Sprint, o.p.f. a Európa, o.p.f. od pôvodného správcu OTP Asset Management, a.s.
 • Vo februári analytická spoločnosť Symsite Research opätovne vyhodnotila fondy IaD a z hľadiska historickej výkonnosti ich naďalej ponechala na popredných pozíciách.
2006
 • Koncom roka získanie licencie na správu Prvého realitného fondu, š.p.f., historicky prvého slovenského fondu zameraného na investície do realít.
2005
 • Úrad pre finančný trh rozšíril licenciu o povolenie na riadenie portfólia klientov, poradenskú činnosť, úschovu a správu podielových listov.
 • V súvislosti so zlúčením Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s. s ING, d.s.s., a.s. k 31.12.2005 sa IaD stala akcionárom zlúčenej spoločnosti ING, d.s.s., a.s.
2004
 • V decembri zmena sídla do nových priestorov na ulici Malý trh 2/A v Bratislave.
 • V auguste naša spoločnosť ako jediná zo správcovských spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu založila spolu s ostatnými akcionármi dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sympatia-Pohoda, d.s.s., a.s.
 • V máji analytická spoločnosť Symsite Research vyhodnotila IaD v rámci pôsobenia správcovských spoločností na slovenskom trhu na najvyšších pozíciách v jednotlivých vyhodnocovaných kategóriách.
2002
 • Na základe novej stratégie bol zmenený pôvodný názov AGROINVEST, správ. spol., a.s. na Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s.
2001
 • Finančný holding Pro Partners kúpil od Poľnobanky, a.s., 100%-ný podiel správcovskej spoločnosti AGROINVEST.
2000
 • Transformácia spoločnosti.
 • Fond 1.PF Slnko sa zmenil z uzatvoreného na otvorený podielový fond.
1993
 • Vznik podielového fondu 1. PF Slnko, ktorý spoločnosť spravuje dodnes.
1991
 • Poľnobanka, a.s., založila správcovskú spoločnosť s pôvodným názvom AGROINVEST investičná a. s.

 

 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Novinky