Naša spoločnosť


 Vedenie spoločnosti

bencz 

Ing. Vladimír Bencz

predseda predstavenstva 

                    

  
 lukac

Peter Lukáč, MBA

člen predstavenstva

 

  
 vbo

Mgr. Vladimír Bolek

člen predstavenstva

 

   
 fuzak

Ing. Ľuboš Fuzák

riaditeľ úseku privátneho bankovníctva

 
   
 mdu

Mgr. Michal Ďurica, CFA

portfólio manažér

 

 

 mad

Mgr. Marek Adamec

riaditeľ pre externé siete

 

 

Dozorná rada

Ing. Róbert Bartek - predseda dozornej rady

Ing. Vanda Vránska - člen dozornej rady

JUDr. Robert Pružinský - člen dozornej rady

 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Súvisiace informácie

Novinky