Naša spoločnosť


Spolupráca s veľkými finančnými spoločnosťami

Vytvorili sme rovnocenné a korektné vzťahy s našimi obchodnými partnermi vo všetkých štátoch, kde pôsobíme. Veríme, že sme našli efektívny spôsob ako spolu komunikovať. Vybudovali sme portfólio silných produktov pre distribučné siete finančných poradcov ako i medzinárodne uznávané poisťovne.

 

POISŤOVNE:

     
aegon allianz-sp generali Logo
AEGON Životná
poisťovňa, a.s. 
Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s.
Generali Poisťovňa, a. s.
     
wustenrot AS MetLife logo 
Wüstenrot poisťovňa, a.s. AdriaticSlovenica, d.o.o. MetLife 

 

MEDZINÁRODNÉ INVESTIČNÉ SPOLOČNOSTI:


franklin      bnp
Franklin Templeton Investments BNP PARIBAS Investment Partners

 

OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI:salve


SALVE INVESTMENTS o.c.p., a.s.

 

 

 

FINANČNÍ SPROSTREDKOVATELIA (SLOVENSKO):BSG

BROKER SERVICE GROUP, s.r.o.
Spoločnosť, ktorá poskytuje klientom globálne finančné služby. Reaguje pružne na požiadavky dynamicky sa meniaceho trhu, prichádza s novými produktami, ktoré riešia potreby klientov.  

 BC

Broker Consulting, a. s.
Nezávislý finančný konzultant v oblasti poskytovania finančných služieb. Spoločnosť sa  zaoberá  konzultáciami, sprostredkovaním a poradenstvom v oblasti finančného a sociálneho zabezpečenia osôb a rodín.

 FINC

Fincentrum, a.s.
Fincentrum patrí medzi najväčšie finančno-sprostredkovateľské spoločnosti ako v Českej republike, tak aj na Slovensku. Fincentrum pomáha ľuďom aj firmám orientovať sa v zložitom svete financií.

 finportal

Finportal, a.s.
Finportal je servisnou spoločnosťou, ktorá poskytuje ZDARMA kompletný servis pre všetkých, ktorí sa profesionálne venujú finančnému sprostredkovaniu. 
Spoločnosť reaguje na aktuálne potreby trhu v oblasti finančného sprostredkovania a ponúka finančným agentom zázemie v oblasti administratívy, informačných systémov, právnych služieb, portfólia produktov a vzdelávania. 

 lafin

LAFiN INVEST, s.r.o.
Poskytuje informácie z oblasti finančného plánovania, analýz jednotlivých segmentov trhu, sleduje vývoj na kapitálových trhoch a spravuje portfólia klientov.

 MFC

Medical & Financial Consulting, s. r. o.
Spoločnosť poskytujúca nezávislé a bezplatné sprostredkovanie finančných a investičných služieb.

prosight

Prosight Finance, s.r.o.
Sprostredkovateľská a vzdelávacia spoločnosť pôsobiaca v oblasti osobných financií a finančného trhu.

 OVB

OVB Allfinanz Slovensko a. s.
OVB je jedna z najväčších spoločností pôsobiacich na slovenskom a českom trhu, poskytujúca komplexné poradenstvo v oblasti investovania, sporenia, poistenia, úverov a finančného plánovania.

 trinity

TrinityQQ, s.r.o.
Je profesionálna, moderná, dynamicky sa rozvíjajúca a prosperujúca spoločnosť, ktorá pôsobí v oblasti sprostredkovania finančných a realitných služieb. Spoločnosť sa zameriava na poskytovanie komplexných profesionálnych služieb v oblasti finančného poradenstva (vrátane poisťovníctva) .

 

UMD

UNIVERSAL maklérsky dom, a.s.
Je  maklérska spoločnosť pôsobiaca na slovenskom finančnom trhu, ktorá ponúka svojim klientom komplexné služby nielen v oblasti investičného poradenstva.

 ZFPA

ZFP akadémia, a.s.
Vzdelávacia a sprostredkovateľská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2000.
Jej unikátny systém vzdelávania umožňuje účastníkom seminára rozumieť svojim financiám, vytvárať si rezervy a kvalitne zabezpečiť seba i svoju rodinu proti rizikám doby.
Spoločnosť je vyhľadávaná najmä záujemcami o sebarealizáciu a úspešný rozvoj vlastného podnikania.

 Logo NRF

NRF, s.r.o.

Nezávislá slovenská spoločnosť bez účasti zahraničného kapitálu, ktorá robí z klientov svojich partnerov vďaka unikátnemu vzdelávaciemu systému v oblastí financií.

 

 

 

 

 

 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Novinky