Naša spoločnosť

Novinky

 • Dôležité oznamyAktualizácia dokumentov podielových fondov - Český konzervativní, o.p.f.

  (07. 10. 2016)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia predajného prospektu Growth Opportunities

  (07. 10. 2016)
  celý text »
 • Dôležité oznamyOznam o aktualizácii Cenníka správcovskej spoločnosti

  (19. 09. 2016)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia štatútu a predajného prospektu Growth Opportunities

  (12. 09. 2016)
  celý text »
 • Dôležité oznamyOznámenie o zlúčení fondov CREO a Growth Opportunities

  (12. 09. 2016)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAkcia s Prvým realitným fondom: Investujte 24 dní bez poplatku!

  (07. 09. 2016)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia Predajného prospektu Prvého realitného fondu

  (07. 09. 2016)
  celý text »
 • Dôležité oznamySpráva o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za polrok 2016

  (25. 08. 2016)
  celý text »
 • Dôležité oznamyZlúčenie podielových fondov CREO a Growth Opportunities

  (02. 08. 2016)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia dokumentov podielových fondov

  (01. 08. 2016)
  celý text »

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena