Naša spoločnosť

Novinky

 • Dôležité oznamyAktualizácia dokumentov

  (01. 07. 2015)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia dokumentov podielových fondov

  (30. 04. 2015)
  celý text »
 • Dôležité oznamySpráva o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014

  (30. 04. 2015)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia Predajného prospektu PRF

  (21. 04. 2015)
  celý text »
 • Dôležité oznamyJarná akcia 10% za 1000 dní s PRF

  (21. 04. 2015)
  celý text »
 • Dôležité oznamyOznámenie o zmene podoby podielových listov

  (13. 04. 2015)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia základných dokumentov podielových fondov

  (01. 04. 2015)
  celý text »
 • Dôležité oznamyVýplata dividend za rok 2014 - rozhodujúci deň pre určenie nároku

  (31. 03. 2015)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia dokumentov podielových fondov

  (18. 02. 2015)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAkcia 11%-ný výnos za 1100 dní s Prvým realitným fondom

  (04. 12. 2014)
  celý text »

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena