Naša spoločnosť

Novinky

 • Dôležité oznamyOznam o aktualizácii dokumentov

  (14. 07. 2014)
  celý text »
 • Dôležité oznamyOznam o aktualizácii Cenníka a Všeobecných obchodných podmienok správcovskej spoločnosti

  (01. 06. 2014)
  celý text »
 • Dôležité oznamySprávy o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielových fondoch za rok 2013

  (30. 04. 2014)
  celý text »
 • Dôležité oznamyOznam o aktualizácii dokumentov podielových fondov

  (28. 04. 2014)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAKCIA: 100% zľava z prestupného poplatku

  (17. 04. 2014)

  Pri príležitosti Svetového dňa investičných fondov pripravila IAD Investments pre svojich klientov výnimočnú akciu.

  celý text »
 • Dôležité oznamyOznámenie o dni výplaty dividend za rok 2013

  (31. 03. 2014)

  Vážení klienti, 

  oznamujeme Vám, že predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. stanovilo rozhodujúci deň pre určenie nároku na výplatu výnosov za rok 2013 v zmysle ustanovení štatútu podielového fondu 1.PF Slnko, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. na dátum: 31.3.2014.

  celý text »
 • Dôležité oznamyTop Fond Slovakia 2013 - ocenený Protected Equity 1

  (25. 02. 2014)

  Protected Equity 1 - TOP FOND SLOVAKIA 2013 - fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii Ostatné fondy.

  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia dokumentov podielových fondov

  (16. 02. 2014)
  celý text »
 • Dôležité oznamyVýzva podielnikom na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu

  (03. 02. 2014)
  celý text »
 • Dôležité oznamyZaistený - IAD depozitné konto je Investíciou roka 2013

  (29. 01. 2014)

  Investíciou roka 2013 sa stal Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. Zároveň sa umiestnil na prvom mieste vo vedľajšej kategórii - Garantovaný fond 2013.

  celý text »

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena