Naša spoločnosť

Novinky

 • Dôležité oznamyAKCIA 10% za 1100 dní s Prvým realitným fondom

  (24. 01. 2014)

  IAD Investments vyhlasuje akciu: 10%-ný garantovaný výnos za 1100 dní s Prvý realitným fondom.

  celý text »
 • Dôležité oznamyKoniec akcie v Prvom realitnom fonde sa blíži

  (31. 10. 2013)
  celý text »
 • Dôležité oznamyFondy IAD Investments obhájili prvenstvo

  (30. 10. 2013)

  IAD Investments bola aj tento rok ocenená zlatými mincami. Získala dve zlaté a jednu striebornú mincu a tým obhájila svoju pozíciu z predchádzajúceho roka.

  celý text »
 • Dôležité oznamyPrvý realitný fond vstupuje na zahraničný realitný trh

  (14. 10. 2013)

  Správcovská spoločnosť IAD Investments dnes oznámila ďalšiu úspešnú akvizíciu v Prvom realitnom fonde. Fond týmto krokom historicky po prvý krát vstupuje na zahraničný realitný trh.

  celý text »
 • Dôležité oznamyAKCIA: 9% za 3 roky s Prvým realitným fondom

  (09. 09. 2013)

  IAD Investments vyhlasuje akciu: 9%-ný garantovaný výnos za 3 roky s Prvý realitným fondom.

  celý text »
 • Dôležité oznamyPrvý realitný fond znižuje vstupnú investíciu

  (01. 07. 2013)
  celý text »
 • Dôležité oznamyIAD Energy Fund - fond kvalifikovaných investorov

  (27. 05. 2013)
  celý text »
 • Dôležité oznamyOznam o odstávke informačného systému

  (15. 05. 2013)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia Štatútu podielového fondu KD Russia, o.p.f.

  (22. 04. 2013)
  celý text »
 • Dôležité oznamyOznámenie o vyplácaní dividend z podielového fondu 1.PF Slnko za rok 2012

  (28. 03. 2013)

  Podielnici fondu 1. PF Slnko môžu očakávať opäť vyplácanie dividend za rok 2012.

  celý text »

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena