Naša spoločnosť

Novinky

 • Dôležité oznamyOznam o aktualizácii dokumentov podielových fondov

  (15. 02. 2013)

  Vážení klienti,
  oznamujeme Vám, že dňa 15.2.2013 nadobudli platnosť aktuálne dokumenty podielových fondov.

  celý text »
 • Dôležité oznamyAKCIA: 12% za 1200 dní s Prvým realitným fondom

  (31. 01. 2013)

  IAD Investments vyhlasuje akciu: 12 %-ný garantovaný výnos za 1 200 dní v Prvom realitnom fonde.

  celý text »
 • Dôležité oznamyOZNÁMENIE O ZLÚČENÍ PODIELOVÝCH FONDOV

  (21. 12. 2012)

  Oznamujeme Vám, že dňa 21.12.2012 došlo k zlúčeniu podielového fondu Fond krátkodobých investícií, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. do podielového fondu  Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

  celý text »
 • Dôležité oznamyZLÚČENIE PODIELOVÝCH FONDOV Fond krátkodobých investícií a Zaistený – IAD depozitné konto

  (20. 11. 2012)

  Vážení podielnici,

  Predstavenstvo spoločnosti IAD Investments, správ. spol. a.s. oznamuje svojim podielnikom,

  celý text »
 • Dôležité oznamyZmena štatútu podielového fondu Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.

  (20. 11. 2012)

  Aktuálny štatút nájdete v  záložke podielového fondu Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f., a taktiež aj v záložke Žiadosti a dokumenty -štatúty a prospekty.

  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia predajných prospektov

  (05. 11. 2012)
  celý text »
 • Dôležité oznamyDve zlaté a jedna strieborná pre IAD Investments

  (25. 10. 2012)

  IAD Investments, najstaršia slovenská správcovská spoločnosť, získala prestížne ocenenia v troch zo štyroch kategórií súťaže Zlatá minca 2012 v rámci skupiny Najlepšie produkty fondov 2012. Podľa počtu získaných ocenení a ich umiestnenia sa stala víťazom danej skupiny.

  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia predajných prospektov

  (01. 10. 2012)
  celý text »
 • Dôležité oznamyZmeny dokumentov podielového fondu CREO

  (21. 08. 2012)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAKCIA Prvého realitného fondu: 11 % za 1100 dní

  (01. 08. 2012)

  IAD Investments vyhlasuje akciu: 11 %-ný garantovaný výnos za 1100 dní v Prvom realitnom fonde.

  celý text »

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena