Naša spoločnosť

Novinky

 • Dôležité oznamyOznam o zmene predajných prospektov

  (01. 08. 2012)
  celý text »
 • Dôležité oznamyAktualizácia kľúčových informácií pre investorov

  (03. 07. 2012)

  IAD Investments, správ. spol., a.s. zmenila dokumenty: Kľucové informácie pre investorov podielových fondov, ktoré su aktualizovane k 3.7.2012.

  celý text »
 • Dôležité oznamyZmena štatútov podielových fondov

  (03. 07. 2012)

  Od 3.7.2012 vstúpili do platnosti nové Štatúty podielových fondov, v súlade so zákonom 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní.

  celý text »
 • Dôležité oznamyZmeny v dokumentácii podielových fondov (KIID)

  (29. 06. 2012)

  IAD Investments, správcovská spoločnosť, a.s. oznamuje, že v zmysle zosúladenia podľa § 213 ods. 11 Zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní nahradila dňa 29.6 2012 zjednodušené predajné prospekty kľúčovými informáciami pre investorov.

  celý text »
 • Dôležité oznamyVylepšujeme náš IAD ON-LINE

  (25. 05. 2012)

  Náš IAD ON-LINE je opäť lepší. Zavádzame novinky a aktualizácie pre zvýšenie komfortu našich klientov.

  celý text »
 • Dôležité oznamy1. PF Slnko a dividendy za rok 2011

  (26. 03. 2012)

  Podielnici fondu 1. PF. Slnko môžu očakávať opäť vyplácanie dividend za rok 2011.

  celý text »
 • Dôležité oznamyFondy Bond Dynamic a Protected Equity 1 získali ocenenie

  (17. 02. 2012)

  Bod Dynamic - TOP FOND SLOVAKIA 2011 - najpredávanejší podielový fond v kategórii dlhopisové fondy

  Protected Equity 1 - TOP FOND SLOVAKIA 2011 - fond s najlepším pomerom výkonnosti a rizika v kategórii ostatné fondy

   

  celý text »
 • Dôležité oznamyAKCIA - Prvý realitný fond: minimálne 9 % za 900 dní

  (15. 02. 2012)

  AKCIA: Prvý realitný  fond - garantovaný výnos minimálne 9 % za 900 dní

  Nechajte pracovať svoje peniaze 900 dní v Prvom realitnom fonde. Na konci získate minimálne 9% z čistej investície.
  Ponuka tejto investície platí pre odbobie od 15. 2. - 31. 5. 2012.

  celý text »
 • Dôležité oznamyOznam o prevode správy podielových fondov Allianz Asset Management na IAD Investments

  (14. 12. 2011)

   

  celý text »
 • Dôležité oznamyPrevod fondov spoločnosti Allianz Asset Management pod správu IAD Investments - súhrn informácií a dokumentov

  (14. 12. 2011)

  V dôsledku akvizície spoločnosti Allianz Asset Management, správcovská spoločnosť, a.s. došlo dňa k 14. 12. 2011 k prevodu dole uvedených podielových fondov zo správcovskej spoločnosti Allianz Asset Management, správ. spol., a.s. na správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s.

  Táto zmena nesie so sebou technické úkony, o ktorých Vás budeme na tomto mieste informovať.

  celý text »

Zobraziť stránku:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena