Naša spoločnosť

Dôležité oznamyTéma realitné fondy na portále ako-investovat.sk

15. 04. 2011

V našej produktovej ponuke nájdete Prvý realitný fond. Nemohli sme si preto nevšimnúť článok na tému realitné fondy publikované na portále ako-investovat.sk.

Autor článku popisuje jednoduchou formou fungovanie realitných fondov. Pre koho sú realitné fondy stále neprebádanou krajinou, prečo nesú nízke riziko a popritom majú zaujímavé výnosy, majú teraz možnosť dozvedieť sa viac.

V závere článku nájdete stručnú charakteristiku tohto druhu fondov, link na legislatívu a prehľad produktov.

Odkaz na článok

Podelte sa o názor, skúsenosti, očakávania od realitných fondov, čokoľvek k realitným fondom,.......v diskusii aj na našom facebookovom profile.

 

Súvisiace informácie

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena