Podielové fondy a sporenie


Spočítajte si sami, koľko chcete sporiť

Ľavá strana kalkulačky Vám spočíta koľko nasporíte pri vstupných parametroch, ktoré si zadáte. Podľa vkladov môžete odhadovať celkové budúce úspory v súlade s vybranými sporiacimi nástrojmi, a to pre zamýšľané sporiace obdobie a odhad ročného výnosu.

V pravej časti - výplata, môžete nasimulovať pravidelné výplaty za predpokladu ukončenia sporenia a zhodnotenia vložených finančných prostriedkov výnosom zadaným v sporiacej časti kalkulačky.

Zadajte hodnoty do pripravených polí u jednotlivých položiek alebo označte myšou hodnotu priamo na číselnej osi. Pre posun celej číselnej osi je potrebné kliknúť na oranžové body, umiestnené na oboch koncoch osi.


Upozornenie:   Vo výpočtoch nie sú zahrnuté žiadne predajné a iné poplatky. Nie je to simulácia výsledkov žiadneho produktu z produktovej ponuky IAD Investments. Výsledky spracované investičnou kalkulačkou majú len ilustratívne - informačný charakter.O presných podmienkach investovania sa informujte u svojho finančného sprostredkovateľa, alebo v našej spoločnosti. Hodnota investície do podielových fondov môže rásť alebo klesať v závislosti od situácie na finančných trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

Kalkulačka  bola pripravená v spolupráci so správcovskou spoločnosťou KD Skladi zo Slovinska.
 

iad_online

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena

Novinky