Podielové fondy a sporenie

Podielové fondy

Kompletné informácie súvisiace s investovaním do podielových fondov a princípoch investovania.

Administratíva k fondom

Je to súbor otázok a odpovedí vzťahujúcich sa k administratívnym postupom pri investovaní, výplate podielových listov, darovaní, prevodoch podielových listov atď.

Bezpečnosť investovania

Kolektívne investovanie a celkovo činnosť na finančných trhoch je vymedzené prísnym legislatívnym rámcom Slovenskej republiky a smernicami Európskej komisie. Navyše podliehame samoregulácii Slovenskej asociácie správcovských spoločností SR. Prehľad základných ustanovení a odpovedí na najväčšíe obavy z investovania sumarizuje táto časť otázok a odpovedí.

Bezpečnosť internetovej stránky

Všetci používame Internet a nevieme si bez neho predstaviť dnešnú komunikáciu. Samozrejme má to i negatíva v podobe možnosti zneužitia. Naše internetové stránky umožňujú vytvoriť si IAD ONLINE prístup k sledovaniu svojho účtu. Odpovede obsahujú informácie o správnom a bezpečnom používaní stránky.

Súvisiace informácie

Novinky

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena