Privátne bankovníctvo


IAD ONLINE

IAD ONLINE je moderný produkt umožňujúci klientom privátneho bankovníctva prístup k údajom o ich investíciách prostredníctvom internetu.

Charakteristika
Služba zabezpečeného prístupu k údajom umožňuje investorovi pasívne prezerať elektronicky evidované alebo elektronicky uchovávané údaje vrátane elektronickej konfirmácie obchodu.

Výhody produktu
Podielnik má moderný nástroj na 24-hodinové online sledovanie svojich investícií.
Služba pasívneho zabezpečeného prístupu je poskytovaná BEZPLATNE

Podmienky zriadenia
Investor získa pasívny prístup k údajom po uzavretí Zmluvy o riadení portfólia.


Bezpečnosť


Váš IAD ONLINE ostane v bezpečí, ak budete dodržiavať bezpečnostné pravidlá.

V záujme bezpečnosti Vašich údajov Vám neodporúčame používať systém na verejných počítačoch (napr. v internetových kaviarňach, školských učebniach a pod.). Svoje bezpečnostné prvky (heslo, šifrovací kľúč) neprezrádzajte a list, na ktorom Vám bezpečnostné prvky boli doručené, starostlivo uschovajte. Svoje bezpečnostné prvky takisto nikdy neposielajte formou e-mailu a neklikajte na linky zaslané e-mailom, a to ani v prípade, že sa odosielateľ vydáva za spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. Naša spoločnosť od Vás nebude nikdy vyžadovať ich zaslanie. 
Správcovská spoločnosť (IAD) doporučuje podielnikom pri prvom prihlásení do systému zabezpečeného prístupu k údajom zmeniť prístupové heslo. 
Pri používaní systému si overte, či máte na spodnej lište Vášho prehliadača zobrazenú ikonu „zámok“. Táto ikona informuje o skutočnosti, že pri prepojení medzi internetovým serverom našej spoločnosti a Vašim internetovým prehliadačom sa používa bezpečný protokol SSL[not active]. Minimálna dĺžka šifrovacieho kľúča väčšiny internetových prehliadačov je nastavené na 128 bitov, pričom niektoré internetové prehliadače (FireFox a pod.) používajú väčšiu dĺžku šifrovacieho kľúča, napr. Advanced Encryption Standard s dĺžkou šifrovacieho kľúča 256 bitov, alebo 1.024 bitový RSA/SHA. Okrem šifrovania komunikácie medzi Vašim internetovým prehliadačom a našim serverom (protokol SSL) sú dáta na serveri zašifrované symetrickým šifrovacím algoritmom Rijndael s dĺžkou šifrovacieho kľúča 256 bitov, čo prakticky znemožňuje ich zneužitie.

 

iad_online

Súvisiace informácie

Novinky

Aktuálne kurzy

Podielové fondy Hodnota podielu Zmena v % 1M*
1. PF Slnko, o.p.f. 0,035510 € 0,39 rast
Bond Dynamic, o.p.f. 0,041064 € -0,98 pokles
CE Bond, o. p. f. 0,036877 € 0,18 rast
Český konzervativní, o. p. f. 0,043567 € -0,55 pokles
EURO Bond, o. p. f. 0,042352 € 0,57 rast
EURO Cash dlhopisový, o. p. f. 0,038030 € -0,50 pokles
Global Index, o. p. f. 0,036627 € 3,48 rast
Growth Opportunities, o.p.f. 0,035793 € 2,66 rast
Kapital, o.p.f. 0,028777 € -0,87 pokles
KD Prosperita, o.p.f. 0,023159 € -0,84 pokles
KD RUSSIA, o.p.f. 0,024172 € 1,61 rast
Optimal Balanced, o. p. f. 0,030185 € 0,36 rast
Optimal, o.p.f. 0,037052 € -0,50 pokles
Protected Equity 1, o.p.f. 0,038040 € 0,73 rast
Protected Equity 2, o.p.f. 0,035598 € -0,57 pokles
Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f. 0,038319 € 0,05 rast
Prehľad všetkých fondov

1M* - jednomesačná zmena