vseobecny

IAD Investments, správ. spol., a. s., je najstaršou slovenskou správcovskou spoločnosťou.
Vznikla v roku 1991 a okrem Slovenska pôsobí v Českej republike a Slovinskej republike. Svojim klientom ponúka správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. 
Je členom SASS (Slovenská asociácia správcovských spoločností) a AKAT ČR (Asociace pro kapitálový trh ČR).